Hoogbegaafdheidsspecialist wtf 0,1 (4 uur p/w) | Columbus

Alle scholen van Vivente werken met Columbusgroepen. In deze groepen komen bovenbouwleerlingen met mogelijke meer- en hoogbegaafdheidkenmerken op wijkniveau wekelijks bijeen. Deze leerlingen werken planmatig aan hun eigen leerdoelen (gericht op executieve functies). Elke Columbusgroep wordt gedraaid met 2 hoogbegaafdheidspecialisten. Voor 1 van onze Columbusgroepen zijn wij op zoek naar een hoogbegaafdheidsspecialist. Wij zoeken een…

Intern Begeleider, wtf 0,2 (8 uur p/w) | Talentum

CBS Talentum is een kleinschalige, christelijke ontmoetingsschool gelegen in een prachtige groene omgeving. Bij ons staat de ontwikkeling van iedere leerling centraal. Samen creëren we een leeromgeving waarin liefde, respect en samenwerking centraal staan. We zijn trots op onze visie “Samen waardevol doelgericht groeien”, waarin we streven naar een omgeving waarin elke leerling de ruimte…