Vivente Run voor Unicef

Een uniek event op 9 juni 2023 in het PEC Zwolle stadion. Aan deze sponsorloop nemen, in het kader van ons 25 jarige jubileum, leerlingen deel van de verschillende Vivente scholen met als doel geld in te zamelen voor de UNICEF actie “Iedere klas een tas”. Samen zetten we ons zo in voor “krachtig en prachtig onderwijs”, niet alleen in Zwolle, maar ook in de rest van de Wereld.

Met deze actie haalt UNICEF geld op voor schooltassen gevuld met schriften, pennen, kleurpotloden en nog veel meer. De symbolische waarde van zo’n UNICEF-rugzak is voor een kind minstens zo groot als het praktische nut.

Goed onderwijs is namelijk de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én een samenleving. Het betekent kansen voor de toekomst. Daarom zorgt UNICEF wereldwijd naast voedsel en school drinkwater ook voor schoolspullen, de training van docenten, voor veilige (nood)lokalen, en voor onderwijsmethodes die in crisissituaties of op afstand gebruikt kunnen worden (denk aan thuisonderwijs tijdens de coronacrisis).

Ook heeft UNICEF extra aandacht voor kwetsbare groepen, zoals meisjes, kinderen die moeten werken en kinderen met een beperking.

De Vivente run voor UNICEF vindt plaats in en rond het stadion van PEC Zwolle. Gedurende 20 minuten rennen, lopen of wandelen de leerlingen langs verschillende stempelposten om zo veel mogelijk stempels te verzamelen.

In voorbereiding op de run zullen de leerlingen een les over UNICEF en deze specifieke actie krijgen. Verder vragen we ze om sponsoren te zoeken die bereid zijn een financiële bijdrage te leveren aan hun inzet voor UNICEF. Denk aan vrienden, familie, buren en andere bekenden. Het opgehaalde sponsorgeld gaat rechtstreeks naar UNICEF. Hoewel we natuurlijk graag zoveel mogelijk geld inzamelen voor dit prachtige doel; is het geen wedstrijd wie het meeste geld kan ophalen. Iedere euro helpt en is meer dan welkom!

Antwoord op vragen

De deelnemende leerlingen hebben een sponsorformulier waar op u als sponsor kun aangeven hoeveel u wilt sponsoren per stempel en of daar eventueel een maximum aan zit.

Wilt u graag sponsor worden maar heeft u geen deelnemende Vivente leerling in uw omgeving of wilt u een eenmalige donatie doen, neem dan contact met ons op.

Na de Vivente Run voor UNICEF komen de leerlingen het geld bij u verzamelen. U kunt dan betalen via een een QR-code of contact.

Een aantal van onze scholen doet de week van de Vivente Run voor UNICEF mee aan de Zwolsche Avond 4-Daagse. Hoewel we ons realiseren dat dit al een drukke week kan zijn gaan we uit van minder inspanning dan tijdens een reguliere gymles op school. Leerlingen zijn vrij de route te rennen, joggen, huppelen of te wandelen.

De leerlingen zijn voor het einde van de schooldag weer op school.