Gelijke kansen voor alle kinderen in Zwolle Aa-landen en Holtenbroek een stap dichterbij

Kansengelijkheid is een actueel onderwerp en voor veel (publieke) organisaties een uitdaging waarmee geworsteld wordt. Gezinnen met een lagere sociaaleconomische positie – vaak gemeten door een lager inkomen en minder opleidingsjaren – leven korter in goede gezondheid en ervaren meer eenzaamheid dan gezinnen met een hogere sociaaleconomische positie. Ook het aantal voorzieningen in de buurt…